• Aktuality

Aktuality

12. října 2018

Využijte ojedinělé příležitosti prohlédnout si vybrané budovy a pracoviště Univerzity Karlovy!


U příležitosti 100. výročí založení Československé republiky vás Univerzita Karlova zve k prohlídce vybraných univerzitních areálů a budov. V rámci komentovaných prohlídek mohou zájemci navštívit prostory univerzitního Karolina stejně jako budovy čtyř fakult – katolické teologické, filozofické, právnické a přírodovědecké.


Komentované prohlídky se konají 27. a 28. října 2018 ve vybraných univerzitních a fakultních prostorách.

Základní informace a registrace

Karolinum

Adresa:

Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1


Datum:

28. 10. 2018 (neděle) v 10:00, 11:30; 14:00 a 15:30


Sraz účastníků prohlídek:

V určený čas na vstupním nádvoří objektu Karolina na Ovocném trhu


Průběh prohlídek:

Komentované prohlídky zavedou návštěvníky do historických prostor Karolina včetně velké auly a dalších reprezentačních prostor. Účastníci mohou po prohlídce navštívit expozici věnovanou dějinám Univerzity Karlovy v prostorách gotického sklepení Karolina.


Rezervace na prohlídky:

- prohlídka od 10:00


- prohlídka od 11:30


- prohlídka od 14:00


- prohlídka od 15:30

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy

Adresa:

Thákurova 3, 160 00 Praha 6


Datum:

27. 10. 2018 (sobota) v 10:00, 13:00 a 15:00


Sraz účastníků prohlídek:

V určený čas v prostoru vrátnice budovy Katolické teologické fakulty UK


Průběh prohlídek:

Komentované prohlídky zahrnují prohlídku vybraných prostor budovy Katolické teologické fakulty UK. Prohlídkám předcházejí tematické přednášky z cyklu Demokracie staví: architektura mladé československé republiky, které připravil PhDr. Vladimír Czumalo, CSc. Detail viz níže.


10:00–11:30 přednáška: Hledání slohu nového státu: od národního stylu k funkcionalismu

11:30–12:00 prohlídka budovy


13:00–14:30 přednáška: Sakrální bez Boha: krematorium jako velké téma architektury první republiky

14:30–15:00 prohlídka budovy


15:00–16:30 přednáška: Snění o sobě samé: neuskutečněné vize a projekty první republiky

16:30–17:00 prohlídka budovy


Rezervace na prohlídky:

- prohlídka od 10:00


- prohlídka od 13:00


- prohlídka od 15:00

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

Adresa:

nám. Jana Palacha 2, 116 38 Praha 1


Datum:

27. 10. 2018 (sobota) v 10:00, 12:00 a 15:00

28. 10. 2018 (neděle) v 10:00; 12:00 a 15:00


Sraz účastníků prohlídek:

V určený čas v prostoru vrátnice budovy Filozofické fakulty UK


Průběh prohlídek:

Komentované prohlídky zahrnují návštěvu vybraných prostor budovy Filozofické fakulty UK, a to včetně moderních rekonstruovaných výukových místností a Knihovny Jana Palacha.


Rezervace na prohlídky:

sobota 27. 10.

- prohlídka od 10:00


- prohlídka od 12:00


- prohlídka od 15:00neděle 28. 10.

- prohlídka od 10:00


- prohlídka od 12:00


- prohlídka od 15:00

Právnická fakulta Univerzity Karlovy

Adresa:

nám. Curieových 901/7, 116 40 Praha 1


Datum:

27. 10. 2018 (sobota) v 10:00; 13:00 a 16:00

28. 10. 2018 (neděle) v 10:00; 13:00 a 16:00


Sraz účastníků prohlídek:

V určený čas v prostoru vrátnice a vestibulu budovy Právnické fakulty UK


Průběh prohlídek:

Účastníci prohlídek budou mít možnost si prohlédnout hlavní části budovy včetně unikátní vstupní haly a největší přednáškové místnosti (Collegium maximum) a nahlédnou do výukového zázemí objektu.


Rezervace na prohlídky:

sobota 27. 10.

- prohlídka od 10:00


- prohlídka od 13:00


- prohlídka od 16:00neděle 28. 10.

- prohlídka od 10:00


- prohlídka od 13:00


- prohlídka od 16:00
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Adresa:

Albertov 2038/6, 128 00 Praha – Nové Město


Datum:

27. 10. 2018 (sobota) v 10:00, 11:30, 13:00, 14:30 a 16:00


Sraz účastníků prohlídek:

Začátek prohlídek je před Faustovým domem na Karlově náměstí. Prohlídka není vhodná pro vozíčkáře a osoby se sníženou pohyblivostí.


Průběh prohlídek:

Komentované prohlídky mapují historii Albertova a vědeckých ústavů Univerzity Karlovy. Účastníci se dozvědí zajímavosti o výstavbě celého areálu a průvodce jim představí jednotlivé objekty svázané s historií univerzity a vznikem první republiky. V rámci prohlídky nahlédnou i do interiéru Hrdličkova muzea člověka.

Rezervace na prohlídky

Sdílet na: