Dětský den

V rámci oslav 100. výročí založení Československa, na které navazuje i projekt „1918–2018: Univerzita a republika“, se uskuteční dětský den, určený zejména pro děti od tří do patnácti let.


V průběhu programu se děti seznámí s každodenním životem za první republiky, s významnými osobnostmi prvorepublikového veřejného života nejenom z řad politiků, ale i spisovatelů či hudebníků.


Děti si budou moct zacvičit se sokoly, popovídat si s legionáři o jejich sibiřské anabázi a podívat se na populární kousky z dobové divadelní produkce.


Nevšedním zážitkem pro malé i velké účastníky bude i dobrodružná hra v uličkách Prahy, která děti pobaví a poučí o životě města ve dvacátých a třicátých letech minulého století.


V obou dvorech Karolina budou připraveny stánky, ve kterých se bude prezentovat život za první Československé republiky:


  • stánky s prvorepublikovým zbožím s cenami a převodem hodnoty na dnešní Kč;

  • stánky, v nichž bude prezentována rukodělná činnost pro mladší (kresba, šablony, omalovánky, modelování) i pro starší děti (háčkování, vyšívání, pro kluky tvorba vojenské legionářské průkazky);

  • stánky s časopisy a s literaturou (především, avšak nejen s díly Karla Čapka a Karla Poláčka) s důrazem na prvorepublikovou společnost;

  • několik stánků s občerstvením (s typickými prvorepublikovými recepty);


Na pódiu vystoupí legionáři, sokolové, bude se hrát též loutkové divadlo, k dispozici budou dětské výtvarné dílničky.


Zástupci libeňského Sokola představí výstavku prvorepublikových dokumentů (fotografie, psané dokumenty, prapory, části nářadí nebo sokolského kroje) a nabídnou dětem společné cvičení.


Mimo prostory Karolina bude probíhat „bojovka“ s pěti stanovišti, kde budou děti pomocí různých úkolů a rozhovorů s představiteli prvorepublikové společnosti chytat zloděje.


Program

10:30 vystoupení loutkového divadla Kozlík

11:30 Skautský nástup

12:30 vystoupení loutkového divadla Kozlík

13:30 cvičení se Sokoly

14:30 vystoupení loutkového divadla Kozlík

15:30 Skautský nástup

16:30 cvičení se Sokoly


Každou celou hodinu (10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00) naučná divadelní hra v ulicích Prahy – sraz před branou Karolina.

Po celý den výtvarné stánky ve vnitřním dvoře Karolina a povídání se sokoly a se skauty.


Datum a čas konání: 28. září, 10 - 18 hodin

Místo konání: Karolinum


Poslední změna: 24. září 2018 16:00 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: