Univerzita ve službách republiky

Publikace Univerzita ve službách republiky představí deset vybraných absolventů Univerzity Karlovy, kteří se podílejí či dříve podíleli na šíření dobrého jména České republiky v rámci diplomatických služeb.


Koncepčně je kniha založena na trvalém propojení univerzitního prostředí se státními zájmy a navazuje na příklad významných akademiků ve službách Československé republiky (Edvard Beneš, Kamil Krofta, Jan Krčmář atd.). Univerzita se zde profiluje nejen jako místo pro získání kvalitního vzdělání, ale i jako živná půda pro utváření pevných životních postojů a hodnot, jako jsou úcta k demokracii či hájení akademických, ale také všeobecných svobod. Úkolem diplomata je v tomto kontextu důstojné naplňování principů, na nichž stály a stále stojí i základy české demokratické společnosti.


Díky rozhovorům s těmito osobnostmi budou mít čtenáři možnost získat představu o životě a činnosti jednotlivých diplomatů. Za účelem oslovení co možná největšího počtu čtenářů budou rozhovory koncipovány s důrazem na čtivost a aktuálnost a budou usilovat o přidanou edukativní hodnotu.


Cílem publikace je poukázat na úzký a plodný vztah mezi Univerzitou Karlovou a českým státem, a to prostřednictvím jejích významných absolventů, kteří se aktivně podílejí na hájení zájmů a šíření dobrého jména České republiky.


V rámci oslav československé státnosti chce Univerzita Karlova připomenout důležitost kvalitního vzdělání nejen jako předpokladu pro kvalifikovanou činnost ve státních službách, ale i jako základu pro osvojení hodnot demokratické společnosti.


Křest knihy: 25. října 2018

Místo konání: Karolinum


Poslední změna: 24. leden 2018 18:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: