Konference Univerzita a republika 1918–2018

Konference, nad níž převzali záštitu přední odborníci Univerzity Karlovy, se bude snažit v časově koncipovaných sekcích (1918, 1938, 1948, 1968, 1988) přiblížit akademické obci i širší odborné veřejnosti významná témata novodobých československých a českých dějin.


Program


Program v PDF


Aktivita vychází z přesvědčení, že právě univerzitní prostředí je vhodnou platformou k otevírání a prezentaci důležitých témat české a československé historie a jejich následnou analýzu. Univerzita se tak ujímá své klíčové společenské role, fundovaným způsobem objasňovat ne zcela zřejmé, někdy i kontroverzní okamžiky utváření československé a české minulosti.


Cílem konference je představit důležitá témata související s tzv. osmičkovými výročími. V několika časově vymezených sekcích se budou přednášející zamýšlet nad oblastmi historie, které jsou aktuální i pro dnešní dobu.


Akce je koncipována jako propojení odborného a populárně-naučného přístupu s cílem oslovit vedle odborníků i co nejširší publikum a iniciovat diskuzi. Aktivita naplňuje cíle programu v celostátním měřítku a rozvíjí povědomí o spojení zásadních momentů českých dějin s aktuálními problémy naší společnosti.


Předpokladem je i trvalý edukativní přínos konference zejména pro školy, zveřejnění příspěvků na internetu a vydání konferenčního sborníku.


Datum konání: 23. října 2018

Místo konání: KarolinumPoslední změna: 18. říjen 2018 10:46 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: