• Pro veřejnost
  • Konference Vznik „vítězných“ nástupnických států Československa a Polska: role sportu při vytváření nové státní identity

Konference Vznik „vítězných“ nástupnických států Československa a Polska: role sportu při vytváření nové státní identity

Konferenci pořádají Fakulta tělesné výchovy a sportu UK a Fakulta sociálních věd UK s Pedagogickou fakultou Akademie im. Jana Długosza Częstochowa


Šest českých a šest polských historiků představí na vybraných tématech z období mezi dvěma světovými válkami podíl sportovců obou zemí na formování státní / národní identity, kterou si oba nově zrozené státy po první světové válce pracně vytvářely.


pro zvětšení klikni
pro zvětšení klikni


Datum konání: 11. května 2018 od 9:00 hod.

Místo konání: Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, hl. budova, první patro, zasedací místnost H119, José Martího 269/31, Praha 6 - Veleslavín


Program:


9:00 Zahájení konference:

doc. MUDr. Eva Kohlíková, CSc., Děkanka Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

PhDr. Alice Němcová Tejkalová, Ph.D., Děkanka Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy


9.30 Tělesná výchova a sport na Slovensku po vzniku Československa

prof. PhDr. Miroslav Bobrík, PhD . (Slovenská technická univerzita, Ústav tělesné výchovy a športu)


10:00 Josef Laufer a počátky sportovní rozhlasové žurnalistiky v Československu

Mgr. et Mgr. Marta Chladová (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)


10:30 Polki w strukturach sportu w dwudziestoleciu międzywojennym

dr. Teresa Drozdek-Małolepsza (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),


11:00 Sport wśród różnych narodowości na Wołyniu (1921-1939)

dr hab. prof. Eligiusz Małolepszy (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie),


11:30 Strahov jako ústřední sportoviště meziválečného Československa

PhDr. Martin Pelc, Ph.D. (Slezská univerzita, Filozofická fakulta)


12:00 Sokol Brno I – mateřská jednota elitních československých gymnastů

PhDr. Milena Strachová, Ph.D. (Masarykova univerzita, Fakulta sportovních věd)


14:00 Olimpijczycy II Rzeczypospolitej – zarys biografii zbiorowej

dr hab. prof. Ryszard Wryk (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu),


14:30 Jiří St. Guth Jarkovský v MOV v období mezi dvěma světovými válkami

PhDr. František Kolář, CSc., (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu)


15:00 Čechoslováci na OH 1932

Zdeněk Škoda, (Olympijské studijní centrum)


15:30 Czescy i Polscy

tenisiści stołowi na Igrzyskach Olimpijskich

dr Wiesław Pięta ((Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)


16:00 – 16:15 Přestávka


16:15 Szermierka w Polsce w XX i XXI wieku

dr hab. prof. Maciej Łuczak (Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu)


16:45 Sporty společenských elit – Autoklub Republiky československé

prof. PhDr. Marek Waic, CSc. (Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu)


17:15 Udział sportowców wiejskich w polskim sporcie kwalifikowanym w latach 1946-1975

dr. Rafał Szubert (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)


17:45 Zakončení konference


Poslední změna: 3. květen 2018 12:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: