Rektorská konference – Univerzita a republika

100 let Československé / České republiky – Dědictví demokracie, humanismu a odpovědnosti

Univerzita Karlova bude ve významném roce 2018 pořádat k 100. výročí založení Československé republiky mezinárodní rektorskou konferenci s názvem „University and the Republic. 100 years of Czechoslovakia / Czech Republic – Legacy of Democracy, Humanism and Responsibility“. Na konferenci vystoupí přední osobnosti Univerzity Karlovy a zahraničních univerzit, jako jsou například Oxfordská univerzita, Univerzita v St. Andrews, Vídeňská univerzita, Jagellonská univerzita nebo Evropský univerzitní institut.


Inovativnost akce bude zajištěna propojením mezinárodního či evropského hlediska s českou perspektivou na roli univerzit v Evropě a ve světě v minulosti a v současnosti. Historie, osobnosti Univerzity Karlovy a role univerzity tak bude dále propagována zahraničním partnerům a veřejnosti. Lze očekávat, že zástupci univerzit přinesou do celkového diskursu k tématu založení Československa nové inspirativní pohledy. Konference bude otevřena odborné veřejnosti, expertům, studentům a médiím. Jejím výstupem bude publikace, která bude k dispozici v tištěné podobě i on-line verzi.


Zahájení konference se zúčastní rovněž evropská komisařka pro spravedlnost, ochranu spotřebitele a rovnoprávnost žen a mužů Věra Jourová. Příspěvky účastníků budou zaměřeny na téma dědictví demokracie, humanismu a odpovědnosti. Angličtina (streamovaná) coby jazyk konference byla zvolena pro svou dostupnost zahraničnímu publiku, videa publikovaná na YouTube budou opatřena českými titulky. Průběh konference (fotografie a stručné zprávy) bude prezentován v on-line sociálních médiích (Twitter, Facebook či LinkedIn).


Cílem je prezentovat důležitá témata související s tzv. osmičkovým výročím založení Československé republiky v mezinárodní perspektivě. V jednotlivých panelech budou zástupci UK, českých i zahraničních univerzit diskutovat o současné národní a mezinárodní roli univerzity.


Jedinečné spojení významných světových odborníků s širokou veřejností povede k oživení historické paměti, uvědomění si významu roku 1918 v mezinárodních souvislostech a posílení dobrého jména a významu České republiky v evropském a světovém kontextu.


Akce je určena odborné veřejnosti. Přednášející představí zajímavou formou dějinnou úlohu univerzity i její pozici v současném světě.


Konference je koncipována do zahajovacího bloku a tří odborných panelů, které na sebe navazují, aby účastníci mohli téma obsáhnout v co nejrozsáhlejším rámci. Odhadovaný počet je 120 zástupců cílové skupiny (zástupci Univerzity Karlovy, zahraničních univerzit a diplomatů, zástupců státní a veřejné sféry, studentů a médií).


Datum konání: 24. – 25. října 2018

Místo konání: KarolinumPoslední změna: 24. leden 2018 18:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: