• Úvodní slovo

Úvodní slovo

Vítejte na stránkách věnovaných vývoji vztahů mezi Univerzitou Karlovou a Československou republikou (a jejími následnickými státy) v uplynulých sto letech.


Dějiny naší vlasti jsou úzce svázány s dějinami Univerzity Karlovy a naopak. Studenti, vysokoškolští učitelé a absolventi UK ovlivňovali dění v naší zemi a zase obráceně – historické mezníky měly konkrétní dopad na univerzitní dění.


Univerzita Karlova se proto hrdě hlásí k podílu na vzniku československé a české státnosti a vzdělanosti a k podpoře svobody, humanismu a demokracie.


Rok 2018 bude v České republice spjat zejména se stoletým výročím vzniku samostatné Československé republiky. Univerzita Karlova si tuto historickou událost připomene nejen formou akcí, jako je mezinárodní konference rektorů, shromáždění ve Velké aule Karolina, slavnostní koncert, ale i prostřednictvím výstav, kulatých stolů, přednášek, komentovaných prohlídek, soutěží pro studenty a multimediálních výstupů, které ozřejmí celou řadu historických souvislostí ve vztahu republiky a univerzity.


Nejen republika slaví letos významné výročí. Univerzita Karlova oslaví v dubnu 670 let od svého založení (7. 4. 1348).Poslední změna: 24. leden 2018 18:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: