Kulaté stoly a přednášky

Projekt tzv. kulatých stolů a cyklus přednášek přiblíží široké veřejnosti zajímavá a aktuální témata, která souvisejí se vznikem Československé republiky i s dalšími významnými okamžiky československé státnosti – krize roku 1938, komunistický převrat v únoru 1948, intervence vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968 a poslední léta před koncem komunistické vlády (1988).


Vybraní hosté budou v rámci kulatých stolů společně se zájemci z řad veřejnosti diskutovat a hledat inspirující pohledy na probíraná témata. Projekt usiluje o podporu hodnot občanské společnosti s vědomím, že právě univerzitní půda musí plnit zásadní roli při rozvoji demokracie a svobody. Stěžejním rysem kulatých stolů je jejich otevřenost umožňující veřejnosti debatovat s mimořádnými hosty nad otázkami naší minulosti i současnosti v prostředí svobodné akademické půdy.


Oproti tomu přednášky se budou zevrubněji věnovat důležitým událostem českých a československých moderních dějin v klasickém akademickém formátu. Pod vedením vybraných přednášejících, garantů z řad vysokoškolských pedagogů, se zájemci seznámí s utvářením československého státu. Důraz bude kladen na zásadní dějinné momenty československé historie a přínos univerzitního akademického prostředí při vytváření a vývoje československého státu.


Témata kulatých stolů:


  • První světová válka a vznik Československa (1914–1918)

  • Tragický rok 1938: Československo a Evropa v předvečer druhé světové války

  • Únor 1948: počátek cesty ke komunistické totalitě

  • Naděje, která pohasla: Československo v roce 1968

  • Od pozdní totality k demokratickému státu: Československo (Česká republika) v letech 1988–1993


Cílem kulatých stolů a přednášek je představit důležitá témata související s tzv. osmičkovými výročími. V několika časově vymezených setkáních se budou přednášející společně s účastníky zamýšlet nad tématy, která zůstávají i v dnešní době stále aktuální.


Datum konání: v průběhu celého roku 2018

Místo konání: KarolinumPoslední změna: 24. leden 2018 18:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: