Komentované prohlídky

Jednotlivé části Univerzity Karlovy, především fakulty a vědecká pracoviště, se vyvíjely v návaznosti na formování československé státnosti a ve většině případů bezprostředně reagovaly na důležité dějinné okamžiky (prvorepublikový entuziasmus, česko-německé střetávání před druhou světovou válkou, snaha nového komunistického režimu přetvářet vysoké školství atd.).


Komentované prohlídky přiblíží nejširší veřejnosti vývoj Univerzity Karlovy v Praze po roce 1918 a propojí historické a vědecké profilování akademického prostředí s jeho společenským a občanským rozměrem.


Prohlídky budou zajišťovat pracovníci jednotlivých fakultních a univerzitních pracovišť v koordinaci s Odborem vnějších vztahů RUK. Aktivita předpokládá přednostní zapojení vysokoškolských studentů.


Mezi zpřístupněné objekty jsou zařazeny univerzitní areál Karolina, budovy Filozofické, Katolické teologické, Právnické a Přírodovědecké fakulty.


Cílem je představit vybraná univerzitní pracoviště a seznámit zájemce jak s jejich historií, tak i současnou činností a využitím. Půjde o ojedinělou příležitost získat povědomí o utváření vysokého školství jako pevné součásti československé společnosti. Návštěvníci se současně seznámí s ideovými koncepty směřování vzdělávání v průběhu českých moderních dějin.


Akce je určena všem generacím, přičemž chce zaujmout rovněž žáky a studenty škol a budoucí zájemce o vysokoškolské studium.


Datum konání: 27. – 28. října 2018

Místo konání: Karolinum a budovy zmíněných fakult a ústavů


Poslední změna: 11. září 2018 14:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: