• Pro veřejnost
  • IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku

Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě


IX. mezinárodní sympozium o češtině jako cizím jazyku se uskuteční v rámci Letní školy slovanských studií 14. – 17. srpna 2017 v Praze.


Tématem IX. Sympozia je Sto let vývoje českého jazyka a literatury v samostatném státě.


Sympozium umožňuje setkání vědecké, pedagogické a široké odborné veřejnosti zabývající se češtinou jako cizím jazykem. Představuje setkání jednak domácích odborníků, ale především odborníků bohemistických pracovišť v zahraničí, ale i dalších institucí zprostředkujících kontakt mezi Českou republikou a zahraničím.


Cílem setkání IX. sympozia je vytvořit reflexi jazykového a literárního vývoje v historickém rámci stoleté existence samostatného českého státu a umožnit diskusi o současném stavu výuky češtiny jako cizího jazyka po celém světě, seznámit se s novými vědeckými poznatky, prezentovat nové učební materiály a elektronické aplikace.


Součástí programu sympozia jsou:


  • předkonferenční workshopy, které seznamují s novými elektronickými aplikacemi pro výuku češtiny pro cizince,

  • přednášky shrnující aktuální vývoj oboru v oblasti jazykovědné, literárně-historické a metodické,

  • paralelní sekce, v nichž budou prezentovány aktuální vědecké výsledky, metodické postupy, knižní publikace a elektronické aplikace. Program setkání bude rozdělen do jazykové, literárně historické a metodicko-technologické sekce.

  • soutěžní posterová sekce určená zahraničním Ph.D. studentům bohemistiky, v níž mohou představit dosavadní výsledky svého bádání. Nejlepší prezentace bude odměněna stipendiem pro Letní školu slovanských studií 2019 v Praze,

  • kulturní akce na závěr sympozia (na pozvání Nadání Josefa a Zdenky Hlávkových navštíví účastníci sympozia zámek v Lužanech, kde se uskuteční setkání s představiteli Hlávkovy nadace, prohlídka zámku, koncert a diskuse s osobností českého kulturního života).


PROGRAM SYMPOZIA


1. předkonferenční workshopy


úterý 14. 8. 2018 14:00 – 17:30


Během předkonferenčního programu budou představeny elektronické on-line kurzy pro výuku češtiny, na nichž se podíleli pracovníci Ústavu bohemistických studií:


  • Interaktivní čeština - komplexní on-line kurz (PaedDr. Ilona Starý Kořánová)

  • WRILAB2 - on-line kurz zaměřený na výuku psaní (PhDr. Zuzana Stárková, Ph.D. - PhDr. Ana Adamovičová)


2. vlastní konferenční program


středa 15. 8. 2018 – 16. 8. 2018


registrace: 9:00 – 10:00

zahájení konference: 10:00

zakončení konference: 16. 8. v 16:00 hodin


3. pokonferenční kulturní program


pátek 17. 8.


komentovaná procházka po Praze, návštěva vybrané výstavy, návštěva zámku v Lužanech


Sympozium pořádá Ústav bohemistických studií FF UK - https://ubs.ff.cuni.cz/cs/.


Aktualizované informace o sympoziu jsou umístěny na http://symp-ubs.ff.cuni.cz/Poslední změna: 23. únor 2018 10:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: