Výstava insignií UK

Výstava proběhne v Císařském sálu Karolina. Představí jak starší dějiny Univerzity Karlovy, tak zejména nové fakulty a univerzitní obory, jež vznikly po roce 1918.


Výstava chce na příkladu univerzitních a fakultních insignií ukázat, jak se utvářela vysokoškolská symbolika, předloží jednotlivé plány a umělecké návrhy insignií a upozorní na jejich ideový základ. Návštěvníci si budou moci utvořit představu o úzkém vztahu univerzity s historickým vývojem, např. v souvislosti se ztrátou části univerzitních insignií a archiválií.


Cílem výstavy je představit umělecké a historické památky symbolizující historii i současnost Univerzity Karlovy a současně na příkladu insignií dokumentovat těsný vztah mezi vývojem univerzitního prostředí a dějinami československého státu.


Datum konání: 1. prosince 2018 – 31. ledna 2019

Místo konání: Karolinum
Partnerem výstavy je Prague City Tourism


Poslední změna: 16. únor 2018 11:31 
Sdílet na: