• Univerzita a republika, 1918-2018

Univerzita a republika, 1918-2018


KONFERENCE


23. října 2018

PROGRAM9:30-10:00 registrace


10:00-10:30 zahájení konference

Vlastenecký sál Karolina


10:30-11:30 úvodní přednáška


prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy):

Výročí jako historie dějin.

Československo/Česká republika 1918–2018: Nedokončený příběh11:30-12:30 občerstvení

předsálí Vlasteneckého sálu Karolina


13:00-17:00 jednání v sekcích

Vlastenecký sál, Malá aula, Císařský sál Karolina


17:30-18:00 zakončení a číše vína

Vlastenecký sál Karolina a jeho předsálí

JEDNÁNÍ V SEKCÍCH

13:00-17:00

Sekce: První a druhá Československá republika, 1918 a 1938 (Vlastenecký sál)


Sekce: První a druhá Československá republika, 1918 a 1938 (Vlastenecký sál)

1. blok

moderuje prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc.

(Filozofická fakulta Univerzity Karlovy)


prof. PhDr. Ivan Šedivý, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy): Vznik Československa 1918: kontinuity a diskontinuity

doc. PhDr. Jana Čechurová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy): Idea státu československého: přednosti a limity meziválečné demokracie

diskuze


prof. PhDr. Eduard Kubů, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy): Československo, ekonomický středoevropský „tygr“

PhDr. Jan Hálek, Ph.D. – PhDr. Daniela Brádlerová, Ph.D. (Masarykův ústav AV ČR): Prof. Milada Paulová, historička prvního odboje


diskuze


Coffee break


2. blok

moderuje prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

(Právnická fakulta Univerzity Karlovy)


prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. (Právnická fakulta Univerzity Karlovy): Změny v ústavním a politickém systému druhé republiky

Mgr. Jiří Ellinger, Ph.D. (Ministerstvo zahraničních věcí ČR): Britská politika, Neville Chamberlain a appeasement

doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. (Historický ústav AV ČR): Německá menšina jako nástroj politického boje ve vztazích s Německem diskuze


Sekce: Od nástupu komunistického režimu po jeho reformu, 1948 a 1968 (Malá aula)


3. blok

moderuje doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D.

(Historický ústav AV ČR)


doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D. (Historický ústav AV ČR): Zlomový rok 1948 a jeho souvislosti

prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): Proměna politického systému po roce 1948

PhDr. Jindřich Dejmek, DSc. (Historický ústav AV ČR): Vývoj československé diplomacie po roce 1948

diskuze

PhDr. Jan Randák, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy): Husitství jako ideologická tradice komunistické moci

prof. PhDr. Zdeněk R. Nešpor, Ph.D. (Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy): Proměny sociologie jako vědní disciplíny po nástupu komunistického režimu

diskuze

Coffee break


4. blok

moderuje PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D.

(Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)


PhDr. Oldřich Tůma, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): Mezinárodní předpoklady a souvislosti Pražského jara

PhDr. Jiří Hoppe, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): O nový československý model socialismu: vědecké týmy při ČSAV a UK v šedesátých letech diskuze

doc. PhDr. Jaroslav Pažout, Ph.D. (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci): Emancipace mladé generace a studentů v šedesátých letech

Mgr. Jitka Vondrová, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): Česko-slovenské souvislosti roku 1968

diskuze

3. Sekce: Od normalizace ke kolapsu, 1988 (Císařský sál)

5. blok

moderuje prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR)

prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): Předpoklady „roku zázraků“. Mezinárodní a domácí impulsy roku 1988

doc. PhDr. Michal Pullmann, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy): Krize ideologického konsensu: hledání alternativ v pozdně komunistickém Československu

PhDr. Pavel Urbášek (Statutární město Olomouc): Vysoké školy v letech přestavby

Diskuze

Coffee break

doc. PhDr. Tomáš Vilímek, Ph.D. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): 21. srpen 1988: společenská a státně bezpečnostní reflexe dvacátého výročí „pancéřového srpna“

Mgr. Martin Štefek, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy): Československá reakce na 19. všesvazovou konferenci KSSS v roce 1988

diskuze


17:30-18:00

zakončení konference a číše vína

Vlastenecký sál Karolina a jeho předsálí


Organizace konference

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D.

PhDr. ThLic. Drahomír Suchánek, Ph.D., Th.D.

PhDr. Jana Peroutková


Koordinace oslav na UK

PhDr. Jana Peroutková

Odbor vnějších vztahů UK

+420 702 124 672

+420 224 491 381


http://www.cuni.cz

Poslední změna: 16. říjen 2018 15:15 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na: